Uusi tapa toteuttaa kuntoutusta

Uusi tapa toteuttaa kuntoutusta

28.02.2017

Uusi kuntoutusmalli "Tuettu kotona kuntoutuminen" toteutetaan työparityöskentelynä - fysioterapeutti ja lähihoitaja. Malli soveltuu iäkkäiden kuntoutukseen. Päävastuun kuntoutuksesta kantaa fysioterapeutti, joka toimii työparin asiantuntijana ja jonka ohjauksessa lähihoitaja työskentelee. Jaksoon kuuluu kolme fysioterapeutin käyntiä ja 10-20 tunnin mittaista lähihoitajan käyntiä sopimuksen mukaan.

Kuntoutuksen vaiheet:

Tuetussa kotona kuntoutumisessa lähestyminen kuntoutumiseen on kokonaisvaltainen. Kuntoutus alkaa asiakkaan kokonaistilanteen arvioinnilla. Arviointikäynnin tekee fysioterapeutti. Alkukartoituksiin kuuluvat päivittäisistä toimista ja asioinnista selviytyminen, mieliala, muisti, fyysinen toimintakyky, kaatumisvaara. Lisäksi kartoitetaan kodin esteettömyys, tarvittavat muutostyöt ja apuvälinetarpeet. Arviointikäynti kestää asiakkaan tilanteesta riippuen 1-2 tuntia. Käynnin jälkeen fysioterapeutti laatii asiakkaalle alustavan kuntoutussuunnitelman. Kuntoutuksen tavoitteet ovat käytännönläheisiä, asiakkaan arkea koskettavia. Ne voivat liittyä fyysiseen tai psyykkiseen toimintakykyyn, päivittäisistä toimista selviytymiseen tai muistiin.

Kun alustava kuntoutussuunnitelma on tehty, fysioterapeutti ja lähihoitaja tekevät yhteisen käynnin asiakkaan luo, jossa suunnitelma tarkennetaan yhdessä asiakkaan ja lähihoitajan kanssa, mukana on usein myös kuntoutujan omainen. Tavoitteena on suunnitelma johon asiakas ja suunnitelman toteuttajat voivat sitoutua.

Kuntoutussuunnitelman tarkentamisen jälkeen lähihoitaja jatkaa kuntoutuskäyntejä asiakkaan luona itsenäisesti kuntoutussuunnitelman mukaisesti, tarpeen mukaan fysioterapeuttia konsultoiden. Tarvittaessa fysioterapeutti tulee lähihoitajan mukaan kuntoutuskäynnille , jos lähihoitaja tarvitsee tukea kuntoutukseen tai jotain yllättävää ilmenee. Jakson aikana tehdään myös tarvittaessa yhteistyötä monien eri tahojen kanssa mm. omaiset, muistipoli,kotipalvelut, apuvälineyksikkö jne. Kuntoutusjakso päättyy loppuarvioon, jossa käytössä ovat samat mittarit, joita jakson alussa käytettiin. Näin kuntoutumisen edistymistä voidaan seurata.

Tuettu kotona kuntoutuminen on fysioterapiaa kokonaisvaltaisempi kuntoutusmuoto, asiakas kohdataan kokonaisvaltaisesti ei pelkkänä fyysisenä toimijana. Malli sopii ikääntyvien kuntoutusmuodoksi, jossa usein kuntoutuksen tavoite on toimintakyvyn ylläpito, jotta kotona selviytyminen onnistuisi. Suuri osa tämän ikäryhmän ongelmista ei ole pelkällä fysioterapialla korjattavissa. Iäkkäiden ongelmat eivät ole pelkästään fyysisiä, monet asiat liittyvät myös arjen toimintoihin, toimintakykyyn, yksinäisyyteen ja muistiin. Kustannuksiltaan malli on fysioterapiaa selvästi edullisempaa. Lääkärin lähetteellä Kela korvausta saadaan fysioterapiakäyntien osalta, mutta ei lähihoitajan käynneistä.

Fystek Oy on kuntouttanut veteraaneja tällä kuntotutusmallilla jo usean vuoden ajan. Kuntoutujia on ollut yli sata. Tulokset jaksoilta ovat olleet hyviä ja asiakkaat pääsääntöisesti tyytyväisiä. Huimia edistymisiäkin on nähty. Lihasvoimassa, tasapainossa, kestävyydessä on edistytty, mieliala on kohentunut ja asiakkaat ovat motivoituneet itseharjoittelusta.

Tuettu kotona kuntoutuminen tuotetaan Fystek Oy:n ja Aurio hoiva Oy yhteistyönä. Fystek Oy vastaa fysioterapiapalveluista ja lähihoitajapalvelut Aurio Hoivasta.

Fystek Oy on fysioterapiaa, kotipalveluja ja apuvälinepalveluja tuottava yritys. Aurio Hoiva kotihoitopalveluita ja kotisairaanhoitoa tuottava yritys. Molemmat lahtelaisia perheyrityksiä, joilla pitkä kokemus ikääntyneiden kotihoidosta ja kuntoutuksesta.

Tiedustelut

Sirkku Paljakka-Parkkila Maren Olkkonen
Fystek Oy Aurio Hoiva Oy

P: 040 134 7372 P: 045 183 0041 Kirjoita tekstisi tähän...