Rekisteriseloste


Rekisterinpitäjä

Fystek Oy (0996816-5) Lehtikuusenkatu 9 as 14 15240 Lahti

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jan Vänskä, Fystek Oy

Rekisterin nimi

Fystek Oy henkilötietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on perustettu henkilön hoitosuhteen edellyttävien perustietojen käsittelemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Ammatti
 • Työnantaja
 • Asiakkaan hoitoon hakeutumisen syyt
 • Terapeutin toteuttamat tutkimukset, diagnoosit, toteutettu hoito, jatkosuunnitelma

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Tietoja kerääntyy myös terapeuttien suorittamien toimintojen mukaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jos rekisteröity tulee lääkärin lähetteellä, lähettäneelle lääkärille lähetetään palaute rekisteröidyn hoidosta. Palaute pitää sisällään:

 • Rekisteröidyn nimi ja henkilötunnus
 • Alkutilanne / tulosyy
 • Terapeutin toteuttamat tutkimukset
 • Diagnoosi
 • Fysioterapiasuunnitelma ja toteutus
 • Lopputilanne ja jatkosuunnitelma
 • Rekisteröidyn oman arvion omasta hyvinvoinnista ennen ja jälkeen palvelunTietoja voidaan luovuttaa Fystekin rekisteröityneiden hoitolaitosten ja niiden terapeuttien välillä, mikäli hoitosuhde sitä edellyttää.
  Tietojen luovutus perustuu rekisteröidyn suostumukseen ja se kirjataan hänen henkilötietoihinsa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

a) Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään palveluntarjoajan tiloissa lukitussa huoneessa lukitussa arkistokaapissa.

b) Tietojärjestelmillä käsiteltävät tiedot

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Nämä myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyynnön voi esittää henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai lähettää kirjallisena rekisterin ylläpitäjälle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon korjaamista. Korjausvaatimuksen voi esittää henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai lähettää kirjallisena rekisterin ylläpitäjälle.

ilmoittaa samalla kun antaa henkilötietonsa tai jälkikäteen henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai ilmoittamalla kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.


Päivitetty 25.5.2018