Vanhusasiavaltuutetun tehtävää esitetään perustettavaksi

12.05.2021

Oikeusministeriö 12.5.2021 TIEDOTE 

Hallitus esittää vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustamista. Vanhusasiavaltuutettu olisi itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävänä olisi edistää ikääntyneiden oikeuksien toteutumista.

- Suomessa ei ole itsenäistä ja riippumatonta viranomaistahoa, joka keskittyisi toiminnassaan ainoastaan ikääntyneiden asemaan ja oikeuksiin. Vanhusasiavaltuutettu voisi tuoda ikääntyneiden näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, vaikuttaa asenteisiin ja auttaa ymmärtämään ikääntyneitä koskevia kysymyksiä, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Vanhusasiavaltuutettu seuraisi ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista sekä lainsäädäntöä. Valtuutettu toisi havaintojaan sekä ikääntyneiden näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Vanhusasiavaltuutettu tekisi aloitteita ja antaisi lausuntoja, laatisi ja teettäisi selvityksiä sekä julkaisisi raportteja.
Lue lisää:  https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/vanhusasiavaltuutetun-tehtavaa-esitetaan-perustettavaksi