Ikääntyvien fyysistä aktiivisuutta onnistuttiin tukemaan korona-aikana digitaalisen hyvinvointisovelluksen avulla.

13.01.2021

Ikääntyvien fyysistä aktiivisuutta tukeva DigitalWells-ohjelma sekä siihen liittyvä mobiilisovellus auttoivat ohjelman osallistujia ylläpitämään ja jopa lisäämään omaa fyysistä aktiivisuuttaan kevään 2020 koronarajoituksista ja poikkeusoloista huolimatta. Hyvinvointisovellus on auttanut osallistujia kehittämään ja ylläpitämään sellaisia arkirutiineja, jotka sisältävät riittävästi sopivan tehokasta, monipuolista ja pitkäjänteistä liikuntaa.

Huoli liian vähäisestä liikunnasta kasvaa niin kansallisesti kuin globaalisti. Etenkin ikääntyville liikunnan tuomat positiiviset vaikutukset auttavat oman toimintakyvyn ylläpidossa. Lisäksi liikunnan ja hyvän fyysisen kunnon tiedetään tukevan vastustuskykyä sekä vähentävän riskiä sairastua eri pitkäaikaissairauksiin. 
Lue lisää Jyväskylän yliopisto