Fystek Oy

Fysioterapia-, hoiva- ja apuvälinepalvelut

Arjen tukena...

Kotipalveluyrityksemme on arjen tukena tarjoamalla täydet palvelut senioreille, iäkkäille, vammaisille sekä vammoista ja sairauksista toipuville. 

Toiminnan kulmakivenä.

Perheyrityksemme toiminnan kulmakivenä on asiakaslähtöisyys ja kuntouttava työote. Yksilölliset palvelut tuotetaan luottamuksellisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen periaattella.

Yhteistyökumppanimme!

Fystek Oy
Y-tunnus 0996816-5
© 2018 FYSTEK Oy 

Jan Vänskä
P: +358 40 842 6015
fystek@fystek.fi